นายชูระชัย ทองอันตัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา