ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “คำบอน Friendly Match cup”


   วันที่ 23 มิุนายน 2566 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “คำบอน Friendly Match cup” ประเภท มัธยมหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านคำบอน ซึ่งผลปรากฏว่า
🥈– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ครูผู้ฝึกสอน ครูชูระชัย ทองอันตัน และครูณัฐวัฒน์ หารชะนะวงษา