การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 สพม.บึงกาฬ
            วันที่ 28 มิุนายน 2566 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ณ โรงเรียนบึงกาฬ จำนวน 4 คน 4 รายการ คือนางสาวนริญญา จราฤทธิ์ นางสาวกานติมา อยู่สุข เด็กหญิงประกายพลอย ประกาสิทธิ์ และเด็กหญิงพิมพ์ลภัทร มัดสังข์ ผลปรากฏว่า
🥉– นางสาวกานติมา อยู่สุข นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการรอบรู้วรรณคดี ม. 4 – 6
        ครูผู้ฝึกสอน : ครูครูอนุชา ทวิลา