กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา