ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชัยยา ตามชัย เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บึงกาฬ จ.บึงกาฬ


วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยา ตามชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทางโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียน และเพื่อลูกๆ ชาวแดง-ดำ เสมอมา