ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปรีดา รัตนเวฬุ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
   ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีดา รัตนเวฬุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด  ทางโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร