กีฬาสีภายใน

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้จัดกิจก ...

ร่วมถวายกฐินพระราชทาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการ ...

นักเรียนจิตอาสา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครูนำนักเรียนจิตอาสา ทำความส ...

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโ ...

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ผิวงาม ผู้อำนวยการโร ...