โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง เลขที่ 283 หมู่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
email : info@jsw.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/jswfc