โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เลขที่ 283 หมู่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทร: 081-8725841 E-mail: jedseeschool@้mail.co.th