นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด 19