บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำคณะครูเข้าแถวรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2564 และตรวจอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19