ผลการประกวดการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”


      วันที่ 23 มิุนายน 2566 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 คน ซึ่ง ผลปรากฏว่า
🏆🥇– นางสาวปาลิตา ทิมสันเทียะ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา
🥈– นางสาวภควดี คำศรี นักเรียนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
🎉– นางสาวกานติมา อยู่สุข นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ฝึกสอน : ครูกัญญวรา ธรรมดา ครูศิรินทร อินเขียว และครูอนุชา ทวิลา