ผอ.สพม.บึงกาฬ และคณะ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


   วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำโดยนายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวเทวารัตน์ สุภาปุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพม.บึงกาฬ และคณะ ในการลงพื้นที่ออกเยี่ยมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในหัวข้อ “รับฟัง เติมพลัง สร้างสรรค์คุณภาพ” ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร