ผู้ว่าฯ บึงกาฬ แสดงความยินดี พร้อมมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนของจังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยกย่องเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด

และเป็นแบบอย่างของเยาวชน โดยได้มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“โครงการเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” ดังนี้

1. น.ส.ปาลิตา ทิมสันเทียะ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” โดยได้เป็นผู้แทนไปแข่งขันในระดับภาค

2. ทีมนักเรียน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” และได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ต่อไป

ขอบคุณภาพ/เนื้อหา จากเพจ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ