พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำโดยนายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร