ยินดีต้อนรับคุณครูขวัญชัย คุณหงษ์


20 ธ.ค. 65
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับนายขวัญชัย คุณหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ย้ายจากโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง