ยินดีต้อนรับคุณครูสาลินี แสนสุข


5 ม.ค. 66
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับนางสาวสาลินี แสนสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ย้ายจากโรงเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง