ร่วมถวายกฐินพระราชทาน


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครูได้เข้าร่วมพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ