โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ยินดีต้อนรับคุณครูขวัญชัย คุณหงษ์

20 ธ.ค. 65
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับนายขวัญชัย คุณหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ย้ายจากโรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชัยยา ตามชัย เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยา ตามชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทางโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียน และเพื่อลูกๆ ชาวแดง-ดำ เสมอมา