เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 7 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา