การแข่งขันกีฬาภายใน “เจ็ดสีแฟนซีเกมส์” ปีการศึกษา 2565