โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ร่วมถวายกฐินพระราชทาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครูได้เข้าร่วมพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นักเรียนจิตอาสา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครูนำนักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด บริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่น่าเรียน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อไป

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด 19

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำคณะครูเข้าแถวรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2564 และตรวจอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

วันที่ 31 ตุลาคม นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำคณะครูและนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน ทำจุดเข้าแถวเว้นระยะห่าง ทำอ่างล้างมือ ทำที่กั้นระหว่างโต๊ะทานอาหาร ตามแนวทางป้องกันเชื้อโควิด 19 และเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเทอม 2/2564