Category ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

https://forms.gle/7DheHFCShDBvmTHaA

กีฬาสีภายใน

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาร่วมกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีนายสุรจิตย์ ผิวงามเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ร่วมถวายกฐินพระราชทาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครูได้เข้าร่วมพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

นักเรียนจิตอาสา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะครูนำนักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด บริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่น่าเรียน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อไป

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร อย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด 19

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุรจิตย์ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร นำคณะครูเข้าแถวรับนักเรียนหน้าโรงเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2564 และตรวจอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อเป็นการป้องกันโควิด 19