โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ดร.สุรจิตย์ ผิวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จัดการศึกษาด้วยความเท่าเทียม  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

LINE_ALBUM_รูปครูและบุคลากร-ปรับแต่งรีทัช_211109_56-768x1024
ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จัดการศึกษาด้วยความเท่าเทียม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

อัตลักษณ์

คนดีเจ็ดสีฯ มีกริยาอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน

ปรัชญา

วิชฺชา จรณฺ สมฺ ปณฺโน เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และความประพฤติ

ความเคลื่อนไหว เจ็ดสีวิทยาคาร

 
เข้าพบผู้ว่าฯบึงกาฬ
Nogift
ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
previous arrow
next arrow
เข้าพบผู้ว่าฯบึงกาฬ
Nogift
ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
previous arrow
next arrow

Facebook โรงเรียน

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566

     โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่...
เว็บไซต์

สารสนเทศ

บริการสารสนเทศโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร.

ประชาสัมพันธ์จากภายนอก

ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/widget.html