หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
โดย : admin
อ่าน : 3400
อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

รร.เจ็ดสีวิทยาคาร ได้จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเยาวชน ให้ห่างไกลจากอาชญากรรม