ดร.สุรจิตย์ ผิวงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการสารสนเทศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ

ช่องทางติดต่อ

   ที่ตั้ง เลขที่ 283 หมู่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
   email : info@jsw.ac.th
   facebook : https://www.facebook.com/jswfc

บรรยากาศภายในโรงเรียน