อยากสอบถามขั้นตอนการย้ายเข้าครับ

0
jswacth
ก.ค. 29, 2023 06:48 AM 1 Answers กระดาน ถาม-ตอบ
Member Since Jan 2022
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ขอทราบขั้นตอนครับ

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
jswacth
ส.ค. 06, 2023
Flag(0)

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่วิชาการ (ห้องสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ)
2.หากเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งว่ารับได้ ให้กรอกรายละเอียดการย้ายกับเจ้าหน้าที่
3.ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเดิมให้ทำหนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารประกอบมาและนำมาส่งยังโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ครับ

Sign in to Reply
Replying as Submit